Telefon : (+90) 236 515 13 23

Fuar Organizasyonları

Tarımsal Fuar Organizasyonlarını sitemiz üzerinden, PC ve cep telefonlarınız ile takip edebilirsiniz.

Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetinde aktif olarak hizmet veren Ziraat Mühendislerimiz Çiftçilerimizle birlikte arazi ve ürün kontrollerini yapmaktadır. Amaç daha kaliteli ve verimli ürün.

Toprak Analizi

Daha verimli ve kaliteli ürün almanız Toprak Analizi 'ne bağlıdır. En kısa sürede Tarım Danışmanlarımıza başvurunuz. Toprak Analizi için numune nasıl alınır ? Tıklayınız ...

Tarım İlaçları ve Tohum

Her türlü tarım ilaçlarını ve tohum/fidan ihtiyaçlarınızı deneyimli kadromuzun desteği ile Odamızdan temin edebilir ve teknik bilgi edinebilirsiniz.

Hakkımızda

ZİRAAT ODALARININ TARİHÇESİ

Ziraat Odaları, ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde ziraat odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Bu yıllarda, genel olarak bir danışma kurulu niteliğinde olan ziraat odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle ziraat odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır.Başlangıçta, ziraat odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde, 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7 inci maddelerine göre, ziraat odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok ziraat odasının seçimleri yapılarak teşkilatlanma ağı genişletilmiştir. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Sonraki yıllarda, ziraat odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile ziraat odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu’nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında 2979 Sayılı Kanunla, 2004 yılında is 5184 ve 5234 sayılı Kanunlarla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan ziraat odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Nitekim, Anayasanın 135 inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 2 nci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler ayrı ayrı ilgili ziraat odasının faaliyet alanı sayılmaktadır.

ZİRAAT ODALARININ GÖREVLERİ

Ziraat odalarının görev tanımı, 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Ziraat odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

Ziraat odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat odalarının bu maddede belirtilen görevleri; çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, laboratuar, müze, örnek ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık merkezleri kurmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği artırma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

KANUN VE NİZAMNAMEMİZ

 

Yöneticilerimiz

 

MECLİS ÜYELERİMİZ

ERDAL ZİYAN
Yönetim Kurulu Başkanı
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

01.02.1969 Gölmarmara/Manisa  doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Gölmarmara’da, üniversiteyi Atatürk Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladım. 7 yıl banka personeli olarak çalıştıktan sonra baba mesleği çiftçiliğe döndüm. 2007 yılından bu yana Odamızda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktayım. Organik kuru üzüm yetiştiricisiyim. 14 yaşında ortaöğretim öğrencisi oğlum ve sınıf öğretmeni eşimle Gölmarmara ’da ikamet etmekteyim. İlçemiz ve ülkemiz tarım üreticilerinin hak ve menfaatlerini savunmayı, kollamayı ilke edindim. Oda meclisimiz ve çalışanlarımızla birlikte bu yolda çalışmaya devam edeceğiz.

 

 

 

 

Mehmet Oduncu Fevzi Arpacı
MEHMET ODUNCU
FEVZİ ARPACI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Yönetim Kurulu Muhasip Üye
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
   
  
Bekir Göktaş Osman Damar Ali Avcı Ali Aydın
BEKİR GÖKTAŞ
OSMAN DAMAR
ALİ AVCI
ALİ AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 


 

MECLİS ÜYELERİMİZ

Hüseyin Tütüncü

HÜSEYİN TÜTÜNCÜ
Meclis Başkanı
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Nail Gezici Erdal Ziyan Mehmet Oduncu Fevzi Arpacı

NAİL GEZİCİ

ERDAL ZİYAN
MEHMET ODUNCU
FEVZİ ARPACI
Meclis Başkanı Vekili
Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Bekir Göktaş Osman Damar Ali Avcı Ali Aydın

BEKİR GÖKTAŞ

OSMAN DAMAR
ALİ AVCI
ALİ AYDIN
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Ercan Gündüz Macit Bayraktar Turgay Yıldız Abdurrahman Kurtgöz

ERCAN GÜNDÜZ

MACİT BAYRAKTAR
TURGAY YILDIZ
ABDURRAHMAN KURTGÖZ
Meclis Üyesi
Meclis Üyesi Meclis Üyesi Meclis Üyesi
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Kamil Çavdar
KAMİL ÇAVDAR
Meclis Üyesi
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

Personelimiz

 

PERSONELİMİZ

Senem Ece Fidan

SENEM ECE FİDAN
Zirai İlaç Bayii
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

Haluk Göktaş Okan Tuncel
HALUK GÖKTAŞ
OKAN TUNCEL
Memur
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Memur
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
   
  

 

Ayşe Düzyaka
AYŞE DÜZYAKA
Hizmetli Personel
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

Yardım ve Destek

Tarımsal ürünleriniz için yaşamış olduğunuz hastalık ve tüm zararlılar için mücadelede Odamız teknik personellerinden destek alabilirsiniz.

Tarım Danışmanlarımız

Duyurular

 

Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerimiz

Prev Next
BAĞ

BAĞ

ARAZİDE UYGULAMALI ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDİYOR.

BAĞ

BAĞ

BAĞLARDA BUDAMA YAPAN ÇİFTÇİLERİMİZİ ZİYARETLERİMİZ.

bağ

bağ

  arazide çiftçi ziyareti

GÜBRELEME

GÜBRELEME

03.02.2016 tarihinde "Gübreleme" konulu çiftçi eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Zeytin Ağacı Budamaları

Zeytin Ağacı Budamaları

Budama ağaca istenilen şekli vermek, uzun yıllar kaliteli verim alabilmek amacıyla yapılan bir işlem...

GÖLMARMARA KAVUN KARPUZ FESTİVALİ !

Gölmarmara Kavun Karpuz Festivali 'nden fotoğraf arşivini inceleyebilirsiniz.

Fotoğraf Galerisi