Telefon : (+90) 236 515 13 23

Tarım Takvimi

TARIM TAKVİMİ

BAĞCLIK TARIM TAKVİMİ

OCAK

 • Yeni bağ tesisi yapılacak yerlere kirizma yapılır. Dikim çukurları açılır.
 • Çeliklerdeki mantari hastalıklara karşı, bordo bulamacı (%2 'lik) ile mücadele edilir. Bu uygulama, gözlerin bir hafta geç uyanmasını da sağlar.
 • Amerikan asma anaçlıklarında; budama ve çelik hazırlama işlemleri sürdürülür.
 • Köklü asma fidanı sökümü yapılır.
 • Ilıman bölgelerde, hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda açılan çukurlara asma dikimi yapılır.
 • İklim elverişli oldupu takdirde kış budamalarına devam edilir. Don ve kırağı düşen yerlerde yalnız aralama yapılması, budamanın çubuklar üzerindeki gözler kabardıktan sonra yapılması gerekir.
 • Bağlar budandıktan sonra phoma hastalığına karşı mücadele edilir.
 • Sonbaharda çiftlik gübresi verilmeyen bağlara çiftlik gübresi verilir.

ŞUBAT

 • Bağlarda kış budamasına devam edilir.
 • Anaçlıklarda asma çeliği kesimine devam edilir ve kesilen çelikler kum içine ters olarak bütünüyle katlanır.
 • Uygun havada fidan dikimi yapılır.
 • Ay sonunda birinci kış ilaçlaması yapılır.
 • Toprak işlemesi yapılır, gübreleme ve uygun tarımsal kireç ile kireçleme yapılır.

MART

 • Bağlarda budama yapılır.
 • Bağ tesisi için fidan dikimi yapılır.
 • Anaçlıklardan alınan asma çelikleri, köklendirilmek üzere hazırlanan yerlere dikilir.
 • Gübreleme yapılmamışsa bu ayda yapılır.
 • Yarma ve dilcikli ingiliz aşısı yapımına başlanır.
 • Geçen ay yapılamayan birinci kış ilaçlaması bu ay yapılmalıdır.
 • Çırpı toplama, yüksek sistemde direk dikimi, tel çekme ve germe işleri yapılır.
 • Sürgün bağlama, dikim ve gübreleme yapılır.
 • Uyanmaya başlayan bağlarda sürgünler bir karış olunca bordo bulamacı atılır. Hemen arkasından kükürt atılmalı ve yağışlı havalarda atımı tekrarlanmalıdır. İlaçlamalar 15-20 gün ara ile yenilenir.
 • Göz kurdu ve maymuncuğa karşı mücadele edilir. Maymuncuk bövekleri omcalara çıktıklarında, omca çevreleri Dursban-4, Korban-4, Korvin-5 Wp ilaçlarından biri ile ilaçlanır.

NİSAN

 • Toprak işlemi bitirilir.
 • Aşılama ayın ortasında sonuçlandırılır.
 • Bağlar, bağ göz kurtlarına karşı ilaçlanır. Dursban-4 veya Korban-4 kullanmakla göz kurtlarının yanında, maymuncuk, thirips, çadır tırtılı, dürmece, boynu eğri ve sigara böceğine karşı da önlem alınmış olur.
 • Sürgün kurumasına karşı da ilk yaz ilaçlaması yapılır.

MAYIS

 • Yeni tesislerde yeşil sürgün budaması yapılır. Kültürel tedbirler sürdürülür.
 • Küllenmeye karşı, kükürtlü mücadele yapılır. (Dekara 3 kg kükürt atılır. Birinci kükürt atma, sürgünler 15-20 cm olunca, ikinci kükürt atma ise mutlaka çiçeklenmeden sonra yapılmalıdır. Bağlara kükürt atmakla, bağlarda Eriophys akarının da yaprakları deforme etmesi, çukurcukla ve kabarcıklar meydana getirmesini önler.)
 • Bağ mildiyösüne (Pronos) karşı bakırlı ilaçlarla ilaçlama yapılır.
 • Salkım güvesi, maymuncuk ve sigara böceğine karşı nisan ayında kullanılan ilaçlarla mücadeleye devam edilir.

HAZİRAN

 • Yabancı ot mücadelesi yapılır.
 • Aşıların bakım ve kontrolleri yapılır.
 • Bağ mildiyösüne karşı ikinci ilaçlama, bakırlı ilaçlama yapılır.
 • Küllenmeye karşı kükürtleme yapılır. Salkım güvesine karşı mayıs ayında kullanılan ilaçlarla, zararlıların durumuna göre mücadeleye devam edilir.

TEMMUZ

 • Ot alma ve sulama işlerine devam edilir.
 • Yüksek terbiye sisteminde kurulmuş bağlarda, asmalar tele yatırılır.
 • Filiz alma yapılır.
 • Salkım güvesine karşı üçüncü ilaçlama yapılır. Hektavin toz veya Hektavin 50 W.P. ile ilaçlama yapılır. Her iki ilaç da mildiyö için kullanılacak ilaçlarla karıştırılıp uygulanabilir.

AĞUSTOS

 • Yeni kurulan bağlarda yabancı otlarla mücadele ve sulama yapılır.
 • Erkenci çeşitlerde üzüm hasadına başlanır.
 • Bu ayda üzümler olgunlaşmaya başlar. Salkım güvesi ile sumak halindeki salkımlardan, neferiye aşamasındaki küçücük üzüm salkımlarına kadar hemen her aşamada zararlı olur. Hasat söz konusu olduğu için, kalıcı etkisi olmayan Hektavin 50 veya Hekthion 25 W.P. kullanılabilir.
 • Olgun danelere üşüşen, içini boşaltan sarıca arıların zararı oldukça fazladır. Bazen omcada işe yarar tek salkım bırakmazlar. Baş çevresinde, taş kovukları veya duvarlardaki deliklerde srıca arı petekleri vardır. Buralara ilaç tozutmak ve delikleri sıvamak gerekir. Hasattan bir hafta öncesine kadar Hekthion W.P. kullanılabilir.

EYLÜL

 • Yabacı ot mücadelesi yapılır.
 • Salkım güvesi mücadelesi yapılır. Müşküle çeşidine (Hektavin 50, Hekthion W.P. Prosvel Triazinphos Phossalone EM) ilaçlarından biri tarifinde belirtilen miktarlarda kullanılır.
 • Üzüm hasadı yapılır.

EKİM

 • Üzüm hasadına devam edilir.
 • Hasadı tamamlanan bağlarda toprak işlemesi ile birlikte çiftlik gübresi uygulamasına başlanır.

KASIM

 • Çiftlik gübresi tatbikatı ve toprak işlemesi yapılır.
 • Aralama işine başlanır. Yaprakları yarı yarıya sararıp düşmeye başalayan bağlarda aralama yapılır. Aralama, budamanın ilk işidir. Aralama ile asma üzerinde oduna kaçmış ve uzamış dallar kesilir. Esas budama daha sonraya bırakılır. Bu suretle asmanın daha geç uyanması ve ilkbaharın tehlikeli donlarını atlatması sağlanmış olur. Don tehlikesi olmayan yerlerde, aralama ve budama aynı anda yapılabilir.
 • Yeni bağ tesis edecek yerlerde kirizma yapılır.
 • Kışın sert geçtiği yerlerdeki bağlarda, söküm ve hendekleme yapılır.

ARALIK

 • Kış budaması yapılır.
 • Asma söküm işleri ile boylarına ayırıp, hendekleme işlerine devam edilir.
 • Nüvelik bağ tesisi için açılan çukurlara dikim yapılır.
 • Toprak tavlı olduğundan, sürüm ve çiftlik gübresi uygulaması yapılabilir.
 • Boş zamanlarda, bağ yollarına çakıl dökülür.
 • Kış ilaçlamasına, sahil kesimlerinde ay sonunda başlanabilir.